Muzykoterapia jest uważana za najstarszą formę terapii poprzez sztukę. Związki pomiędzy muzyką a medycyną mają swój początek w zasadzie u zarania historii ludzkości. Obecnie szczególnego znaczenia nabiera muzykoterapia dla dzieci w przedszkolu, która pomaga w bardzo wszechstronnej stymulacji rozwoju młodego człowieka.

Terapia poprzez muzykę umożliwia dość wcześnie wykryć ewentualne nieprawidłowości w zakresie motoryki malucha, ale również jego orientacji wzrokowo-słuchowej. Jednocześnie zastosowanie odpowiednio dopasowanych ćwiczeń pozwala tego typu problemy wyeliminować bądź w dużym stopniu je ograniczyć w razie cięższych przypadków, a więc dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia z muzykoterapii dla dzieci w przedszkolu okazują się też niezwykle pomocne w uczeniu dziecka koncentracji i skupienia uwagi na konkretnym elemencie. Udowodniono wyjątkowo pozytywny wpływ terapii muzyką na rozwój pamięci oraz spostrzegawczości.

Muzykoterapia dla dzieci w przedszkole – ćwiczenia

W zależności od postawionego celu terapeutycznego można wykorzystać różnego rodzaju ćwiczenia. Świetnie sprawdzają się formy odreagowujące, jak klaskanie, krzyki, podskoki czy tupanie. Dzięki tego typu aktywnościom obniża się napięcie emocjonalne u dzieci, a tym samym maluchy stają się spokojniejsze. Można naśladować odgłosy natury, wykonywać naprzemienne wdechy i wydechy w rytm muzyki czy też naśladować bieg. Ćwiczenia na zrytmizowanie mają na celu pogłębienie odreagowania, a jednocześnie integrację całej grupy. Często będzie to wspólne klaskanie, ruszanie głowami, dotykanie części twarzy i ich nazywanie. Z kolei ćwiczenia uwrażliwiające mają budować odpowiednią percepcję tempa, rytmu i dynamiki, a zarazem uświadamiać dzieciom stany emocjonalne. Temu może służyć maszerowanie w rytm nadawany przez instrument, powtarzanie prostych piosenek czy też klaskanie i tupanie przy jakiejś melodii. Ćwiczenia relaksacyjne są tak naprawdę zajęciami oddechowymi, które mają dawać odprężenie fizyczne i psychiczne np. oddychanie na leżąco i wykonywanie ruchów ręką w takt wolnej muzyki. Natomiast aktywizacja odbywa się przy muzyce w tempie marszowym i może mieć charakter ćwiczeń ruchowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here