Na jakiej zasadzie działają wioski dziecięce

Dziecko wychowujące się w rodzinie, w której relacje opierają się na wsparciu i zrozumieniu, ma solidne podstawy do tego, aby stało się w przyszłości pewną siebie osobą dorosłą. Jeżeli jednak pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej, w której nie otrzymuje należytej opieki rodzicielskiej, ma na to znikome szanse. W tym wypadku pomocne okazują się być wioski dziecięce, którym poświęciliśmy niniejszy artykuł.

Czym są wioski dziecięce?

Wioski dziecięce to wspólnoty, które składają się z kilku lub kilkunastu domów rodzinnych skupionym na jednym obszarze. Każdy z wyżej wymienionych jest skłonny przyjąć pod swój dach dzieci, które nie otrzymały w swoich rodzinach należytej opieki rodzicielskiej. Działają one na kształt klasycznego domu, gdzie jest mama, tata i dzieci. W przypadku tych ostatnich może być to potomstwo własne i/lub przysposobione.

Kluczową wartością takiego modelu wychowania jest umożliwienie dzieciom porzuconym lub osamotnionym wychowywania się w naturalnym dla nich środowisku. To ostatnie obejmuje bowiem rodzinne relacje i miłość rodzicielską, które są tak ważne, gdyż pozbawiają dziecko stresu i umożliwiają mu prawidłowy rozwój psychiczny.

Dziecko funkcjonujące w wiosce dziecięcej jest uwolnione od czynników stresogennych. Dzięki temu może podjąć działania, których celem jest jego samorozwój i poznanie świata. Ponadto, nie zatraca ono kompetencji społecznych, które są niezbędne w edukacji i w życiu dorosłym. Podopieczni takich wiosek wzmacniają swoją pewność siebie, a także uczą się ról społecznych, które stanowią podstawę do budowania własnej rodziny.

Jaki rodzaj pomocy niosą wioski dziecięce?

Wioski dziecięce, tak jak zostało wspomniane wcześniej, pełnią funkcję domów zastępczych i jest to ich główne zadanie. Mają one na celu przysposobić dzieci i wychować je w miłości i poczuciu bezpieczeństwa. Dzieci te najczęściej pochodzą z rodzin patologicznych lub zostały osamotnione z różnych przyczyn losowych. Życie w takich wioskach ma im pokazać, jak powinno się funkcjonować w społeczeństwie, czyli mówiąc w skrócie, stanowi ono skuteczny proces socjalizacji.

Rodziny podejmujące się przysposobienia takich dzieci zapewniają im dogodne warunki nauki, a także dają możliwość realizowania pasji. Dzięki temu podopieczni otrzymują odpowiednie wykształcenie, rozwijają pewność siebie, zyskują kompetencje społeczne, co w konsekwencji pozwala im stać się niezależnymi osobami dorosłymi.

Tego typu wioski i żłobki w Warszawie pomagają również osobom młodym, wkraczającym dopiero w dorosłość. W związku z tym prowadzą szeroką działalność, która ma na celu organizowanie młodzieżowych wspólnot mieszkaniowych, a co za tym idzie — sprawowanie pieczy nad osobami, które będą je zamieszkiwać.

Do wiosek dziecięcych trafiają często również dzieci, które z różnych przyczyn mają zostać odseparowane na jakiś czas od swojego rodzinnego domu. W związku z tym wspólnoty pełnią wówczas funkcję pogotowia opiekuńczego. To właśnie w nich dzieci oczekują na wyrok sądu co do ich dalszego miejsca zamieszkania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here