adwokat rodzinny

Wszelkie aspekty życia w naszym kraju regulowane są przez krajowe oraz międzynarodowe akty prawne. Dotyczą one zagadnień związanych z pracą, stosunkami pomiędzy osobami cywilnymi, karami za popełnione przestępstwa czy kwestii rodzinnych. Właśnie tym ostatnim aspektem zajmuje się Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Czym jest? Co dokładnie zawiera? Jakie konkretne dziedziny życia warunkuje?

Co to jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy?

Pełna nazwa aktu prawnego to Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, jednak bardzo często skracana jest ona do określenia Kodeks rodzinny. Jest to akt normatywny obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej, który w sposób kompleksowy reguluje stosunki rodzinne, objaśnia wszelkie kwestie polskiego prawa rodzinnego. Został uchwalony 25.02.1964 r., a w życie wszedł 01.01.1965 r. Jego celem było zbudowanie oraz uzupełnienie regulacji wcześniej obowiązującego prawa rodzinnego, jak i unifikacja polskich przepisów w tym zakresie w okresie powojennym. Wraz ze wprowadzanymi w późniejszych latach zmianami i nowelizacjami obowiązuje do dziś. Działający aktualnie Kodeks składa się z: 3 tytułów, 11 działów, 9 rozdziałów oraz 5 oddziałów. Jakie kwestie reguluje?

Najważniejsze kwestie, które reguluje Kodeks rodzinny

Dobry adwokat rodzinny wyjaśni przepisy zawarte w Kodeksie rodzinnym, jak i udzieli pomocy w tym zakresie. Warto więc mieć świadomość, jakie kwestie reguluje ta ustawa, by wiedzieć, z jakim kłopotem zgłosić się do prawnika, który skupia się na tej gałęzi prawa. W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym znaleźć można szerokie wyjaśnienia związane z instytucją małżeństwa. Zalicza się do nich kwestie:

  • zawarcia małżeństwa,
  • praw i obowiązków małżonków,
  • małżeńskich ustrojów majątkowych,
  • ustania małżeństwa.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulują także kwestie związane z pokrewieństwem i powinowactwem. Zalicza się do nich: sprawy związane z rodzicami i dziećmi — pochodzenie dziecka, stosunki pomiędzy nimi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny.

W Kodeksie rodzinnym zapisano także kwestie związane z opieką małoletnim, opieką nad ubezwłasnowolnionym całkowicie oraz kuratelą.

Najważniejsze nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Jak wspomniano wcześniej, od uchwalenia do dziś, Kodeks rodzinny był nowelizowany. Do najważniejszych zmian, które zostały wprowadzone, głównie po 1989 roku, zalicza się m.in.: przepisy o przysposobieniu, kwestię wyboru nazwisk przez małżonków, unormowanie w przepisach wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa oraz separacji, zmiany w kwestii małżeńskich ustrojów majątkowych, jak i wprowadzenie zakazu stosowania kar cielesnych wobec małoletnich.

Warto zaznaczyć, że proponowane są kolejne nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zalicza się do nich m.in.:

  • wprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego, które ma zastąpić zlikwidowane już postępowanie pojednawcze pomiędzy małżonkami dążącymi do rozwodu,
  • braku zwrotu 300 zł ze skarbu Państwa w razie orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie,
  • ustalenie kwestii opieki naprzemiennej,
  • unormowanie kwestii związanych z przestępstwem utrudniania kontaktów przez jednego z rodziców,
  • zmiany alimentacyjne — alimenty natychmiastowe, maksymalny wiek, w którym przysługują alimenty, postępowanie nakazowe alimentacyjne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here